ТРАНСФЕРИ

Специални цени от наши партньори за гостите на хотел Думанов

Дестинация

1-2 човека

3-4 човека

5-6 човека

7-8 човека

9-14 човека

15-19 човека

20-23 човека

дистанция

София-Банско

75 €

85 €

115 €

120 €

200 €

220 €

255 €

170 km

Пловдив-Банско

80 €

90 €

115 €

120 €

200 €

220 €

255 €

170 km

Bарна-Банско

650 €

850 €

1000 €

540 km

Бургас-Банско

180 €

200 €

220 €

250 €

500 €

600 €

700 €

450 km

Солун-Банско

140 €

160 €

180 €

200 €

280 €

320 €

350 €

250 km

Кулата-Банско

150 €

180 €

200 €

110 km